Danh sách đầu số điện thoại

Đầu số Số hiện tại
usa_1305 13053050553
viettel_0162 841627451120
viettel_0163 841637884223
viettel_0164 841647909883
viettel_0165 841657971930
viettel_0166 841668043603
viettel_0167 841679766168
viettel_01689 841689718447
viettel_01699 841680489339
mobifone_090 84909830508
mobifone_093 84939834386
mobifone_0120 841208834059
mobifone_0121 841219838854
mobifone_0122 841229849099
viettel_0973 84970892368
viettel_0986 84986646639
viettel_0985 84985938899
viettel_0984 84984935390
viettel_0983 84983937899
viettel_0982 84982936801
viettel_0981 84981938199
viettel_0980 84980936199
viettel_01694 841694895399
viettel_01693 841693893001
viettel_01692 841692919304
viettel_01691 841691920301
viettel_01690 841690921604
viettel_01688 841688931761
viettel_01687 841687932863
viettel_01686 841686931424
viettel_01685 841685933222
viettel_01684 841684931424
viettel_01683 841683932414
viettel_01682 841682931514
viettel_01681 841681933039
viettel_01680 841680932413